Nasza Misja

Drukuj

Misja Fundacji:

poprawa jakości życia osób starszych poprzez budowanie spójnego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi

Godna opieka nad osoba starszą jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania rozwiązań kompleksowych w tym poszerzania oferty rynku pracy o wykwalifkowaną kadrę gotową wykonywać w pełni profesjonalne usługi opiekuńcze. Poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych i likwidowanie szarej strefy na rynku usług opiekuńczych działamy zarówno w kierunku poprawy jakości świadczenia usług opiekuńczych w Polsce jak i ograniczenia bezrobocia.

 

*  *  *

 

Nasz główny cel:

Uczynić starość godną i piękną

dzięki stałej, systematycznej, kompleksowej oraz wieloaspektowej pomocy i wsparciu osób niesamodzielnych na każdym etapie ich życia - zarówno w formie opieki stacjonarnej jak i domowej.

 

*  *  *

 

Nasze główne zadanie:

edukacja osób wykluczonych w kierunku wykonywaniu czynności służebnych wobec osób niesamodzielnych jako alternatywy dla rosnącego zapotrzebowania rynku pracy i rynku usług opiekuńczych.

 

*  *  *

 

Nasza rola:

pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić. Jednocześnie poszukiwanie i wypracowywanie skutecznych narzędzi, które mogą zapobiec przyszłemu wykluczeniu społecznemu.

 

*  *  *

 

Big Idea:

POMAGAMY I UCZYMY POMAGAĆ

"tylko z pomocą silnych, możemy dopomóc słabym" B.Brecht

 

*  *  *

 

Metodyka działań to:

SYNERGIA POMOCY

czyli współdziałanie poprzez pracę samych wykluczonych na rzecz innych bardziej potrzebujących. Oparte na niesieniu wieloaspektowej pomocy lub aktywizacji grup wykluczonych do działań na rzecz innych osób potrzebujących pomocy.

W tym systemie osoby wykluczone (np. skazane) poprawiają swoją sytuację i swój los ucząc się zawodu opiekuna ludzi starszych tym samym poprawiając sytuację osób schorowanych poprzez podniesienie jakości usług świadczonych dla tej grupy ludzi. Wzajemna interakcja tych grup tworzy wartość dodaną każdej inicjatywy z ich udziałem.

Tym samym tak niesiona pomoc przynosi dużo większy skutek i jest efektywniejsza, dając niewspółmiernie większe rezultaty od tradycyjnych działań.

 

dajmy siebie tym, którzy potrzebują..

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie